Zdrojenapájecí adaptéryAC/DC adaptérynabíječky notebooků Asus jsou samostatným elektrickým zařízením, jehož funkcí je napájet notebook Asus požadovaným napájecím stejnosměrným napětím a požadovaným proudem. Jsou to kromě baterií jediné náhradní díly pro notebooky Asus, u nichž není potřeba při jejich výměně nutná demontáž notebooku Asus a znalosti z oboru elektrotechniky. Jejich záměna je možná pouze za shodný typ doporučený výrobcem notebooku Asus. Náhradní díly na notebooky Asus v naší nabídce zahrnují i zdroje a nabíječky na notebooky Asus.

Kdy se napájecí zdroj – nabíječka k notebooku Asus poškodí

Napájecí adaptéry - zdroje pro notebookyNapájecí adaptér (zdroj) notebooku Asus je výkonové elektrické zařízení, převádějící značný elektrický výkon na vstupu na značný elektrický výkon na výstupu. Převod z vyššího střídavého napětí na malé stejnosměrné napětí probíhá u dnešních spínaných zdrojů bez použití těžkých transformátorů tzv. pulsní metodou.

Díky tomuto jevu se sice podařilo snížit hmotnost a rozměry dnešních zdrojů na minimum ve srovnání s dřívějšími transformátory, ovšem za cenu vysokého proudového namáhání polovodičových součástek uvnitř zdroje.

Výkonovými tranzistory protékají proudy několika ampérů, což z nich činí výkonné tepelné zářiče. V malém prostoru napájecího adaptéru není pro velké chladiče místo, proto je elektronika zdroje neustále vystavena vysokým teplotám. To činí polovodičové prvky, ale i kondenzátory náchylné na vznik poruch. Relativně často pak dochází k vysychání elektrolytů kondenzátorů a následně k průrazům polovodičových součástek nefiltrovanými napěťovými špičkami.

Výsledkem je pak vyhořelý napájecí adaptér, jehož oprava je znemožněna obvyklým nerozebíratelným provedením zdroje. Poškozený zdroj k notebooku Asus je tedy potřeba vždy vyměnit za nový výrobcem doporučeného typu.

Jak poznáme vadný napájecí adaptér – zdroj notebooku Asus

Závady zdroje – nabíječky notebooku Asus jsou zjevné na první pohled, ale i takové, které laik nemá šanci identifikovat. Mezi nejčastější projevy vadného zdroje notebooku Asus patří

  • Notebook Asus nelze s připojeným zdrojem zapnout – vůbec nenaběhne (je-li nabitá baterie, pak lze na akumulátor notebook zapnout)
  • Notebook Asus nenabíjí prověřený akumulátor
  • Ze zdroje je slyšet pískání nebo silné vrčení
  • Zdroj se nadměrně přehřívá
  • Notebook Asus lze na zdroj zapnout, ale při nabíhání dalších komponent (rozsvícení LCD, roztočení HDD) se vypne

Objevíte-li u Vašeho notebooku Asus některou z výše vyjmenovaných závad, je pravděpodobné, že je poškozený napájecí adaptér. Proto neváhejte a pošlete Váš notebook Asus na proměření napájecího adaptéru do notebook servisu Asus.

Proč se zdroje na notebooky Asus neopravují

Zdroje na notebooky Asus jsou již cca 10 let vyráběny zásadně v nerozebíratelném lepeném pouzdru. Ačkoli po technické stránce je oprava napájecího adaptéru možná a dříve ji nabízel každý servis notebooků, dnes by znamenala oprava zdroje nutnost otevřít pouzdro zdroje násilnou cestou – rozřezat, rozlámat. Následně opravený zdroj se slepeným krytem by již nesplňoval kritéria bezpečnosti – jeho používání by bylo životu nebezpečné.

Zdroje pro notebooky AsusNavíc vyhořelý napájecí zdroj obvykle poškodí desku plošného spoje plamenem takovým způsobem, že i samotná oprava elektroniky zdroje je zcela v rozporu se zásadami bezpečnosti – zuhelnatělý ohořelý materiál desky může způsobit zkrat a následný požár zdroje.

Zásadně odmítejte nabídky servisů a domácích kutilů k opravám notebookových napájecích adaptérů !! Získáte možná opravený a funkční zdroj, ale jeho používání by bylo v rozporu s platnými zákony, ohrožoval by život uživatele notebooku i ostatních lidí.

Jediné správné řešení v případě vadného napájecího zdroje notebooku Asus je jeho výměna za jiný kus typově shodného zdroje s odpovídajícím napájecím napětím, výkonem a DC konektorem.

Doporučujeme zakoupit vždy jeden náhradní zdroj pro notebook Asus

Vzhledem k tomu, že cena nového napájecího zdroje k notebooku není vysoká (obvykle kolem 1000 Kč), vyplatí se zakoupit jeden náhradní napájecí adaptér navíc, i když máte již jeden funkční. Při náhlé poruše napájecího zdroje budete mít ihned po ruce náhradu a neztratíte čas a peníze předáním notebooku Asus k opravě do servisu. Jedna nabíječka navíc se uživateli určitě bude hodit – zvlášť když notebook Asus často přenášíte mezi dvěma místy, můžete mít na každém pracovišti trvale nachystaný jeden napájecí adaptér a nemusíte jej s sebou stále balit a tahat.

Prodáváme napájecí adaptéry – zdroje na všechny typy notebooků Asus

Zdroje pro notebooky Asus

Prodáváme zdroje a nabíječky jako náhradní díly na notebooky také pro všechny ostatní typy notebooků Asus !!


Zdroje a nabíječky odborně prověří a vymění servis notebooků Asus

Nejste odborníkem na servis notebooků Asus a obáváte se, že byste mohli při výměně zdroje – nabíječky Váš notebook Asus poškodit ?   Nevadí – náhradní díly na notebooky Vám ochotně vymění náš specializovaný servis notebooků.

V našem servisu máte  možnost objednat si náhradní díly včetně opravy notebooku naším technikem. Objednat servis notebooku AsusObjednáte opravu notebooku Asus, zajistíme odvoz Vašeho notebooku do našeho notebook servisu a notebook se Vám vrátí opravený včetně odborně namontovaného náhradního dílu. Navíc Vám náš servis notebooků Asus poskytne plnou záruku na montáž dílu.

Notebook servis Asus zajistí odvoz notebooku Asus k opravě z jakéhokoli místa v ČR a po opravě jej zase zpět doručí. Zpracování cenové nabídky opravy zpracuje náš servis notebooků zdarma a Vy se v klidu rozhodnete, zda chcete opravu notebooku Asus realizovat.