Neopravitelná závada notebooku je sice nepříjemná, vždy ji však lze snadno vyřešit zakoupením nového notebooku. Horší situace nastane, když přijdeme o data – naše data nikde nekoupíme a v takovém případě je jediná cesta jak se k nim opět dostat – odborná záchrana dat.

Nic ve Vašem notebooku Asus nemá vyšší cenu než Vaše DATA

obnova datVaše data jsou to nejcennější, co se ve Vašem notebooku Asus nachází. Jejich cenu si obvykle uvědomíme až tehdy, když o ně náhle přijdeme. Důvodů ztráty dat může být více, avšak jeden z nich je vždy stejný a provází každou ztrátu dat  – je potřeba data pravidelně zálohovat. Kdo nezálohuje, koleduje si o problém a mnoho nepříjemných pocitů.

Jak může dojít ke ztrátě dat z notebooku Asus

  • Data si nechtěně smažeme nebo přepíšeme sami z nedostatku pozornosti nebo z nevědomosti
  • Data nám nechtěně nebo záměrně smaže či přepíše někdo jiný
  • Havárie datového nosiče – nejčastěji pevného disku nebo USB datového zařízení
  • Ztráta či krádež datového nosiče nebo celého notebooku Asus
  • Škodlivá činnost počítačového viru
  • Neplánovaná činnost nějakého programu nebo operačního systému (automatické vysypání koše…)

Jak je vidět ze seznamu možných příčin, ať se stane s našimi daty cokoli, nemusí nás ztráta bolet, jsme-li schopní obnovit úplně nebo částečně ztracená data z naší zálohy. Jestliže přes všechna varování zálohu nemáme, ale vlastníme datový nosič, v němž jsou naše data zazděná a my se k nim nemůžeme dostat, je zde šance, že se podaří záchrana dat z tohoto nosiče a my si data zkopírujeme na nosič jiný.

Záchrana dat se nesmí zkoušet – musí se umět !!

záchrana datPřestože internet i knížky jsou plné nejrůznějších “ zaručených “ návodů, jak úspěšně provést záchranu dat z vadného datového nosiče, vždy platí jedna hlavní zásada, o níž se však píše obvykle malým písmem na konci kapitoly :

Jakýkoli neúspěšný pokus o záchranu dat výrazně snižuje šanci na úspěch v dalším pokusu …

Data na datových nosičích jsou uložena uspořádaně v tzv. clusterech. Datový nosič vždy obsahuje specifickou mapu dat (tabulka FAT, NTFS apod.) , podle níž program pozná, kde má která data hledat. Programy určené pro záchranu dat ovšem svojí činností dokážou vazby mezi tabulkami a daty během zlomků vteřiny zcela zpřetrhat a nahradit ji vlastními tabulkami, jejichž strukturu a logiku znají jen ony samy.

Jestliže skončí náš první pokus o záchranu dat s pomocí speciálního programu a postupu neúspěšně (což je u amatéra spíše pravidlem), zanechá program po svém zásahu data rozházená a po původní jasně definované struktuře nezůstane kámen na kameni. Další pokus jiného programu už má velmi malou šanci na úspěch, protože vstupuje do nepořádku, v němž se nemá čeho chytit a nenachází příslušná data tam, kde by je čekal. V horším případě o tom neví a pustí se do úklidu dat nanovo, ovšem zase s využitím původní tabulky, která již ale nereprezentuje skutečné rozmístění dat na datovém nosiči. Než dojde program ke zjištění, že se mu obnova dat nepovede, rozhází data ještě více a zanechá za sebou o to větší spoušť.

Proto by měl každý uživatel notebooku ctít základní pravidlo :

Pokud nevím přesně co program udělá a čeho chci dosáhnout, k datům jej zásadně NEPOUŠTÍM !!

Když se první pokus nezdaří, po těchto pokusech už nemusí data dát dohromady ani kouzelník .

Nabízíme službu : odborná a bezpečná obnova dat – záchrana dat

Když už přesto dojde k tomu, že nastane závada datového nosiče a data nemáte nikde zálohovaná, netrácejte hlavu. Náš servis notebooků Asus nabízí hojně využívanou službu záchrana dat.

Nabízíme záchranu dat z těchto datových nosičů

  • pevné disky HDD
  • CD disky, DVD disky, BlueRay disky
  • USB paměti
  • zálohovací pásky

Při splnění několika základních podmínek, z nichž hlavní je NEPOKOUŠET SE O OBNOVU DAT SVÉPOMOCÍ, je šance na záchranu dat z poškozeného disku poměrně vysoká. Obnova dat amatérskými metodami naproti tomu nejenže málokdy vede k očekávanému výsledku, ale její následky velmi často zcela znemožní provedení úspěšné záchrany dat profesionálům.

O tom, co musíte udělat, chcete-li Váš HDD poslat na odbornou záchranu dat, naleznete podrobný návod na stránce obnova dat.

Pevné disky HDD pro notebooky